top of page

Exkurzie

Považujeme za veľmi dôležité, aby žiaci výtvarného odboru pravidelne navštevovali galerie, múzeá. Snažíme sa aspoň raz ročne zavítať do Viedne, kde sa žiaci zoznámia s dielami starých majstrov. 

Návšteva galérie Kunsthistorisches Museum vo Viedni

Považujeme za veľmi dôležité, aby žiaci výtvarného odboru pravidelne navštevovali galerie, múzeá. Snažíme sa aspoň raz ročne zavítať do Viedne, kde sa žiaci zoznámia s dielami starých majstrov. 

Návšteva galérie Kunsthistorisches Museum vo Viedni

Považujeme za veľmi dôležité, aby žiaci výtvarného odboru pravidelne navštevovali galerie, múzeá. Snažíme sa aspoň raz ročne zavítať do Viedne, kde sa žiaci zoznámia s dielami starých majstrov. 

Návšteva galérie Kunsthistorisches Museum vo Viedni

bottom of page