top of page

Exkurzie

Považujeme za veľmi dôležité, aby žiaci výtvarného odboru pravidelne navštevovali galerie, múzeá. Snažíme sa aspoň raz ročne zavítať do Viedne, kde sa žiaci zoznámia s dielami starých majstrov. 

Návšteva galérie Kunsthistorisches Museum vo Viedni

bottom of page