Darujte 2% z vašich daní

Milí priaznivci Ateliéru Kompas !

 

Srdečne ďakujeme Vám všetkým, ktorí svojimi 2% z daní z prijmov chcete podporiť tvorivé aktivity Ateliéru Kompas.

 

Info o nás:

 

Názov: Ateliér Kompas
Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42139147

Adresa: Hlavná 28, 900 29 Nová Dedinka

Číslo účtu IBAN: SK8183300000002600672619

 

Ako postupovať:

 

1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

-požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

do 15. 2. 2020 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 15.2. 2020

-vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane

-obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 31.3. 2020

 

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

-vypočítajte si 2 % z dane z príjmov

-vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie

-riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 31.3.  na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

 

3. Právnické osoby:

-Právnické osoby môžu venovať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2 percent, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 8,30 €. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo "Vyhlásenie", ale 2 percentá z dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Celý postup na poukázanie 2 percent z dane z príjmu pre právnické osoby.

 

Predvyplnené tlačivá Vám pošleme na email, napíšte nám na adresu: atelierkompas@gmail.com

 

Ďalšie info a formuláre na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
 

Ateliér KOMPAS

Hlavná 30, 900 29 Nová Dedinka, okres Senec

atelierkompas@gmail.com

tel.: +421 905 687 456