top of page

Naše úspechy

Spisovateľka J. K. Rowlingová známa svojou knižnou sériou o Harry Potterovi napísala novú knihu IKABOG, určenú pre menšie deti s podmienkou, že ktorákoľvek krajina zakúpi licenčné práva na vydanie knihy, musí nechať knihu ilustrovať deťmi vo veku od 7 do 13 rokov. Na Slovensku práva zakúpilo vydavateľstvo IKAR, ktoré spustilo výtvarnú súťaž. Vydavateľstvo IKAR dostalo 1600 ilustrácii od detí z celého Slovenska a do knihy mohlo ísť len 34 obrázkov, z toho 4 obrázky patria našej sZUŠ Nová Dedinka Ateliér Kompas, čo je nepredstaviteľný úspech. 

atelier-kompas-uspechy01.jpg

Ocenenie detského úsilia považujem za dôležité aj preto, aby si deti viac verili. Je veľmi dôležité, prichádzať do kontaktu s umením v detskom veku, vedie nás to k prirodzenému spôsobu byť citlivejší, vnímavejší. Neočakávam, že by všetci naši žiaci mali byť profesionálnymi umelcami, to nakoniec môže byť minimálne percento, ale určite osobný zážitok, kedy sa snažia tvoriť od základnej myšlienky, rozmýšľajú nad tým, pre koho je určená, koho tým potešia, to ich robí vnímavejšími. Vedia si viac uvedomiť, koľko práce sa skrýva za rukodielnou prácou, za originálnou myšlienkou.

Spisovateľka J. K. Rowlingová známa svojou knižnou sériou o Harry Potterovi napísala novú knihu IKABOG, určenú pre menšie deti s podmienkou, že ktorákoľvek krajina zakúpi licenčné práva na vydanie knihy, musí nechať knihu ilustrovať deťmi vo veku od 7 do 13 rokov. Na Slovensku práva zakúpilo vydavateľstvo IKAR, ktoré spustilo výtvarnú súťaž. Vydavateľstvo IKAR dostalo 1600 ilustrácii od detí z celého Slovenska a do knihy mohlo ísť len 34 obrázkov, z toho 4 obrázky patria našej sZUŠ Nová Dedinka Ateliér Kompas, čo je nepredstaviteľný úspech. 

atelier-kompas-uspechy01.jpg
atelier-kompas-uspechy01.jpg

Ocenenie detského úsilia považujem za dôležité aj preto, aby si deti viac verili. Je veľmi dôležité, prichádzať do kontaktu s umením v detskom veku, vedie nás to k prirodzenému spôsobu byť citlivejší, vnímavejší. Neočakávam, že by všetci naši žiaci mali byť profesionálnymi umelcami, to nakoniec môže byť minimálne percento, ale určite osobný zážitok, kedy sa snažia tvoriť od základnej myšlienky, rozmýšľajú nad tým, pre koho je určená, koho tým potešia, to ich robí vnímavejšími. Vedia si viac uvedomiť, koľko práce sa skrýva za rukodielnou prácou, za originálnou myšlienkou.

Spisovateľka J. K. Rowlingová známa svojou knižnou sériou o Harry Potterovi napísala novú knihu IKABOG, určenú pre menšie deti s podmienkou, že ktorákoľvek krajina zakúpi licenčné práva na vydanie knihy, musí nechať knihu ilustrovať deťmi vo veku od 7 do 13 rokov. Na Slovensku práva zakúpilo vydavateľstvo IKAR, ktoré spustilo výtvarnú súťaž. Vydavateľstvo IKAR dostalo 1600 ilustrácii od detí z celého Slovenska a do knihy mohlo ísť len 34 obrázkov, z toho 4 obrázky patria našej sZUŠ Nová Dedinka Ateliér Kompas, čo je nepredstaviteľný úspech. 

atelier-kompas-uspechy01.jpg
atelier-kompas-uspechy01.jpg

Ocenenie detského úsilia považujem za dôležité aj preto, aby si deti viac verili. Je veľmi dôležité, prichádzať do kontaktu s umením v detskom veku, vedie nás to k prirodzenému spôsobu byť citlivejší, vnímavejší. Neočakávam, že by všetci naši žiaci mali byť profesionálnymi umelcami, to nakoniec môže byť minimálne percento, ale určite osobný zážitok, kedy sa snažia tvoriť od základnej myšlienky, rozmýšľajú nad tým, pre koho je určená, koho tým potešia, to ich robí vnímavejšími. Vedia si viac uvedomiť, koľko práce sa skrýva za rukodielnou prácou, za originálnou myšlienkou.

bottom of page