top of page

Naše študijné odbory

Výtvarný odbor

- Ateliér maľby, kresby, grafiky, keramiky

- Ateliér keramiky

- Ateliér textilného designu a šitia

 

pre deti od 5 rokov

vedie Alena Adamíková, Patrícia Štofová, Marianna Fullopová

 „Umenie zmýva z duší prach každodennosti“ Pablo Picasso

   - Nasledujeme myšlienku Pabla Picassa a v tomto duchu pretvárame naše zážitky a skutočnosť okolo nás. Každý z našich žiakov sa stane jedinečným a vynaliezavým.

   - Prostredníctvom tvorivého procesu pozorovania, objavovania a skúšania sa naučíme prepísať 3-rozmernú realitu sveta na plochu papiera. Oboznámime sa s kompozíciou obrazu, s farebnými možnosťami, s rôznymi výtvarnými technikami kresby, maľby a grafiky. Vyskúšame si namaľovať zátišie, naučíme sa nakresliť a namaľovať portrét, postavu človeka a zvieraťa.

   - Otvárame ateliér keramiky, pracujeme s hlinou, skúšame jej možnosti

   - Vyskúšame si techniku mozaiky, tvorbu priestorových objektov.

   - Dávame predmetom druhú šancu, staré a pokazené predmety, hračky pretvoríme na nové objekty.

   - Na každé dieťa sa dívame osobitne, zohľadňujeme jeho schopnosti, zručnosti, predstavivosť, jeho nadanie aj zaváhania.

   - Rozvíjame pozitívny vzťah k histórii výtvarného umenia rozprávaním sa nad dielami starých majstrov, návštevami galérií s výkladom a analýzou obrazov.

 

Organizácia krúžkov:

   - Skupinová práca, cca 10 detí v skupine podľa veku

   - Prípravné štúdium 1 x týždenne, 2 vyučovacie hodiny po 45 minút 

   - Základné štúdium I. a II. stupňa 1 x týždenne, 3 vyučovacie hodiny po 45 minút

  

Deti z družiny I. stupňa ZŠ v Novej Dedinke budú pedagógom vyberané a spoločne odprevadené do Ateliéru Kompas, kde si ich rodičia vyzdvihnú po skončení vyučovania.

Termíny pre výtvarný odbor - predmety: maľba, kresba, grafika, keramika, textilné aplikácie, šitie

PONDELOK

14:00 h – 16:15 h (Z. š. I. stupňa)

16:30 h – 18:45 h (Z. š. I. a II. st.)

UTOROK

14:00 h – 16:15 h (Z. š. I. stupňa)

16:30 h – 18:45 h (Z. š. I. a II. st.)

STREDA

14:15 h – 16:30 h (Z. š. I. stupňa)

16:45 h – 19:00 h (Z. š. I. a II. st.)

ŠTVRTOK

14:00 h – 16:15 h (Z. š. I. stupňa)

16:30 h – 18:45 h (Z. š. I. a II. st.)

PIATOK

14:00 h – 16:15 h (Z. š. I. stupňa)

16:15 h – 18:30 h (Z. š. I. a II. st.)

 

- Možnosť individuálnej prípravy na stredné a vysoké školy

Hudobný odbor

- Hra na gitaru

- Hra na klavíri

- Spev

- Hudobná príprava

pre deti od 5 rokov

vedie Tatiana Kolarovičová, Ivonka Nagyová,

Edita Styanová, Vierka Bednáriková, Teodor Kolarovič

 

Naše ciele:

Naučiť dieťa hudbu pochopiť a milovať, objaviť jej krásny, bohatý svet. Učebný proces aktivizovať rôznymi formami práce a ich striedaním. Postupovať od živého pozorovania k abstraktnému, od hry podľa sluchu k teoretickým vedomostiam. Takýto komplexný prístup môţe rozvinúť aj dosť skromné hudobné či intelektuálne schopnosti dieťaťa. 

 

Periodicita:

Vyučovanie prebieha individuálne, učiteľ sa venuje jednému dieťaťu. Skupinovou formou prebieha hudobná náuka a komorná hra pre gitarové quarteto.

Hudobný odbor - Hra na klavíri a spev:

PONDELOK, UTOROK, STREDA,  PIATOK 

13:30 h – 19:00 h

Hudobný odbor - Hra na gitaru:

UTOROK, ŠTVRTOK 

14:30 h – 19:00 h

Hudobná teória:

PONDELOKSTREDA   termíny podľa skupín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page